Atferd og trening

Lill Jeanette og kursus1Eksempler på uønsket atferd kan være markering innendørs, aggresjon og utagering, separasjonsangst, bjeffing, eller ødeleggelse av inventar.
Sykdom og smerte kan være årsak til endret atferd, så vi foretar alltid en undersøkelse av dyret for å utelukket det.
Vi har en utdannet hundeinstruktør, som har arbeidet med hundeatferd i mange år, knyttet til klinikken. Ved atferdskonsultasjoner vil man finne årsaken til den uønskede atferden. Det blir laget en treningsplan på bakgrunn av funnene ved konsultasjonen. Instruktøren holder også hundekurs. Les mer: www.lilljeanettekristiansen.com