fbpx

Årlig helseundersøkelse

Denne helsesjekken utføres av en dyrepleier, eventuelt assistent med særlig kompetanse, og det blir lagt vekt på samtale om ernæring, vekt, tenner og adferd. Du får god mulighet til å stille spørsmål. Blir det avdekket noe som gir mistanke om sykdom eller helseplager som krever undersøkelse av veterinær, setter vi opp en konsultasjon hos veterinær til dette. Det vil også kunne være aktuelt å ta opp temaer som adferd. Denne konsultasjonen varer i inntil 15 minutter.