fbpx

Vilkår for helsepakke FRISK HUND

 1. HELSEPAKKEN – INNHOLD: Helsepakken er en løpende abonnementsordning som inneholder en samling av alderstilpassede helseytelser til din hund. Det er snakk om sykdomsforebyggende ytelser og ytelser med tanke på å diagnostisere lidelser tidligst mulig, slik at behandling eller sykdomsbegrensende tiltak kan iverksettes. Forebygging er den beste måten å legge til rette for et langt og godt liv. I oversikten i dette dokumentet finner du en nærmere beskrivelse av ytelsene. Selve utgiftene til utredning og behandling av sykdom og plager som oppdages under helseundersøkelser, er ikke dekket av helsepakken. Har du tegnet en dyreforsikring bør du kontakte forsikringsselskapet ditt for å få vite om forsikringen dekker de aktuelle undersøkelsene og behandlingene.
 1. ANGRERETT: Du har alltid rett til å angre inngåelsen av denne avtalen uten begrunnelse innen 14 dager. Bare send oss en mail på post@hamardyreklinikk.no eller kom innom klinikken og gi beskjed. Har du mottatt ytelser som inngår i pakken, betales da mellomlegg opp til normal pris for ytelsen.
 1. OPPHØR AV HELSEPAKKEN: Abonnementet kan sies opp med 1 måneds varsel til utløpet av en måned, på den betingelse at abonnementet har løpt i minst 5 måneder etter inngått avtale. Hvis du har benyttet deg av helsepakkens ytelser og tilbud, er abonnementet bindende i 6 måneder. Skulle ulykken være ute og hunden din dør, kan du naturligvis si opp abonnementet med umiddelbar virkning. Ønsker du å si opp avtalen, skjer det lettest ved at du sender en mail til oss på post@hamardyreklinikk.no. Oppsigelsen anses da som gjeldende fra utløpet av din betalingsperiode med mindre noe annet er avtalt med oss. Når du har mottatt en bekreftelse på e-post fra Hamar Dyreklinikk, vil abonnementet betraktes som oppsagt fra den dato som er angitt i e-posten. Hamar Dyreklinikk kan si opp abonnementsordningen med 3 måneders varsel ved utløpet av en måned.
 1. ENDRINGER OG JUSTERINGER AV PRISER OG VILKÅR: Du kan alltid se de gjeldende abonnementsvilkår på hjemmesiden www.hamardyreklinikk.no. Vilkår, inkludert priser og innhold, kan endres en gang årlig, men tidligst 1 år etter inngått avtale. I så fall blir du varslet pr. mail en måned før, slik at du kan nå å si opp avtalen før endringen trer i kraft. Utvidelse av tilbud om rabatter og spesialtilbud kan imidlertid skje når som helst, følg med på hjemmesiden www.hamardyreklinikk.no og facebook (Hamar Dyreklinikk) så du ikke går glipp av nye tilbud.
 1. ADRESSEENDRING, EIERSKIFTE ELLER DØD: Du er forpliktet til å opplyse oss om endring av din adresse, epost, betalingsperiode, eierskifte av din hund, og hvis din hund er død. Melding om endring gis straks og uten ubegrunnet opphold til oss på e-post post@hamardyreklinikk.no.
 1. BETALING: Betaling for abonnementet finner sted med den perioden du valgte i forbindelse med inngåelse av avtalen. Første betaling skjer når du har tegnet abonnementet. Det er en betingelse for abonnementet, at betaling skjer via løpende betalingstjeneste. Ved manglende betaling påløper purregebyr
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER: Hamar Dyreklinikk, Vangsvegen 132, 2318 Hamar er ansvarlig for korrekt behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger bruker vi utelukkende i overensstemmelse med din godkjennelse, som du aktivt har gitt oss, og i forhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. Sjekk ut vår GDPR.
 1. KLAGE: Ønsker du at klage over inngått avtale om abonnement, kan du sende en klage til oss på post@hamardyreklinikk.no

 

OVERSIKT OVER HELSEPAKKEN ’FRISK HUND’

YTELSER FRA HAMAR DYREKLINIKK

Nedenfor følger en beskrivelse av helsepakken som inngår i ditt abonnement. Helsepakken omfatter de generelle dyrlegebehandlingene og de årlige helseundersøkelsene som vi anbefaler for din hund. Vi kaller inn til årlig helseundersøkelse/vaksinasjon hos veterinær, og til årlig helsesjekk hos dyrepleier. Øvrige ytelser tar du selv kontakt med oss for å avtale tid til.

____________________________________

Helsepakken omfatter:

 • Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær *
 • Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier **
 • Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus) ***
 • Gebyrfrie reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
 • 10% rabatt på alt i butikken (kan ikke kombineres med andre tilbud)
 • 10% rabatt på tannrens og munnhuleundersøkelse ****
 • 10% rabatt på forsikring Dyreforsikring Norge
 • 50% rabatt på kloklipp
 • 50% rabatt på honorar ved ormebehandling for utenlandsreise.

____________________________________

* Prisen dekker anbefalte vaksiner mot valpesyke, parvo, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. I første leveår dekkes vaksinasjon ved 12-ukers alder samt ved 12 måneders alder. Ved behov for vaksinasjon ved 16-ukers alder vil det bli gitt 50% rabatt.
** Helsesjekk hos dyrepleier erstattes av helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær ved 16 ukers alder.
*** Vi anbefaler blodprøver ved 2 og 4 års alder for å fastslå de individuelle normalverdiene. Fra 7 års alder anbefaler vi årlige blodprøver. Pakken inkluderer basisblodprøver. Dersom hunden viser symptomer som peker mot at vi bør teste for noe spesielt som ikke inngår i basisblodprøven, vil kostnader for dette tilkomme.
**** Rabatten gjelder selve munnhuleundersøkelsen og tannrens, ikke narkose og ytelser i den forbindelse. Rabatten gjelder ikke røntgenbilder.
Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær
En årlig helseundersøkelse gir oss gode muligheter for å oppdage sykdommer og plager tidlig i forløpet. Vi sjekker blant annet tenner og tannkjøtt, ører, øyne, hud og pels. Vi lytter til hjertet og lungene, og sjekker poter og klør. En vurdering av vekt og ernæringstilstand hører med. Ut fra gjeldende vaksinasjonsanbefalinger vurderer vi hvilke sykdommer din hund eventuelt bør vaksineres mot. Regelmessig vaksinasjon beskytter hunden din mot en rekke alvorlige sykdommer som valpesyke, parvo, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Hvis du for eksempel skal ut og reise med hunden din, kan det være behov for andre vaksiner for eksempel mot rabies og leptospirose. Disse vaksinene er ikke inkludert i pakken, men vi gir selvfølgelig råd og anbefalinger. Leptospirosevaksine kan gis samtidig mot et mindre pristillegg, mens rabiesvaksinen skal i henhold til veileder fra Mattilsynet gis minst 14 dager før eller etter andre vaksiner. Hvis din hund har bruk for rabiesvaksine, vil vi derfor sette opp en egen tid til dette.

Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier
Denne helsesjekken utføres av en dyrepleier, eventuelt assistent med særlig kompetanse, og det blir lagt vekt på samtale om ernæring, vekt, tenner og adferd. Du får god mulighet til å stille spørsmål. Vi ser også på klør og utfører kloklipp. Hos oss ved Hamar Dyreklinikk tar vi dyrets mentale helse på alvor, og vi vil derfor ikke holde fast og tvinge gjennom en kloklipp på et dyr som viser tegn til å være redd. Har du en hund som er engstelig for kloklipp, kan du få råd og tips om tilvenning til dette, og vi legger en oppfølgingsplan for å prøve og hjelpe dere med dette problemet. Blir det avdekket noe som gir mistanke om sykdom eller helseplager som krever undersøkelse av veterinær, setter vi opp en konsultasjon hos veterinær til dette.

Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus)
Når hunden din er to år gammel, tar vi ut en ”normalblodprøve”. Vi forventer ikke å finne noe unormalt på friske, unge hunder, men vi vil se hvilke blodverdier din hund har når den er frisk. Det vil gi oss bedre mulighet for å vurdere endringer i blodverdiene dersom den skulle bli syk en dag. Ved 4-årsalderen tar vi en til ”normalblodprøve”. Fra 7 års alder anbefaler vi blodprøve hvert andre år selv om den ikke viser tegn på sykdom. Med stigende alder øker risikoen for at sykdommer er under utvikling, og vi vil gjerne oppfange eventuelle problemer så tidlig som mulig. Blodprøven brukes særlig til å avsløre organsykdommer (lever, nyrer, bukspyttkjertel), visse hormonforstyrrelser, lavt stoffskifte og eventuelle avvik i blodcellene. Mange av disse sykdommene kan behandles eller lindres ved hjelp av riktig fôring eller medisinering, og tidlig diagnostisering kan skåne hunden din for skjulte lidelser og forlenge levetiden. Samtidig med blodprøven undersøker vi også urinen. Her måler vi vektfylden, altså hvor konsentrert urinen er, og undersøker urinen med urinstix og ser på den i mikroskopet. Urinprøven vil kunne bidra til å avdekke tegn på sukkersyke eller organsykdommer som krever videre oppfølging fremover for å sikre hunden din et så langt og godt liv som mulig.
Eventuell sedasjon i forbindelse med blodprøveuttak er ikke inkludert i pakken.

Gebyrfri reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
Som abonnent hos ’FRISK HUND’ slipper du reseptgebyr – uansett om det gjelder forebyggende behandling mot flått, eller det er faste medisiner for behandling av sykdommer som dyrlegen har påvist.

Flåttmidler, ormekur, resept
Det er stor individuell variasjon i hunders behov for parasittmidler. Gjennom FRISK HUND får du råd og veiledning om hvilke behov din hund har for behandling og forebyggelse av parasitter, og alle resepter skrives ut uten gebyr. Dette gjelder også andre medisiner som dyrlegen har sagt at hunden din skal ha.

Vekt- og foringsveiledning
Du er alltid velkommen innom klinikken for å veie hunden din. Vi hjelper deg med å vurdere vekten, og komme med råd og anbefalinger om fôring.

Forsikring
Som abonnent hos FRISK HUND får du i tillegg til ovenstående, rabatter på forskjellige andre ytelser. FRISK HUND omfatter rutineundersøkelser og -behandlinger. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale å ha en god dyreforsikring som er med på å dekke utgiftene dersom hunden din skulle bli skadet eller syk.
Abonnenter i FRISK HUND får 10 % rabatt ved på dyreforsikring hos Dyreforsikring Norge. Du kan lese mer om vilkår for sykeforsikring gjennom Dyreforsikring Norge og beregne din pris her: Dyreforsikring Norge (HUSK å trekke 10% fra prisen, hvis du kombinerer med FRISK HUND).

Hold øye med hjemmesiden og Facebooksiden vår for flere tilbud for abonnenter!