fbpx

Vilkår for helsepakke FRISK KATT

 1. HELSEPAKKEN – INNHOLD: Helsepakken er en løpende abonnementsordning som inneholder en samling av alderstilpassede helseytelser til din katt. Det er snakk om sykdomsforebyggende ytelser og ytelser med tanke på å diagnostisere lidelser tidligst mulig, slik at behandling eller sykdomsbegrensende tiltak kan iverksettes. Forebygging er den beste måten å legge til rette for et langt og godt liv. I oversikten i dette dokumentet finner du en nærmere beskrivelse av ytelsene. Selve utgiftene til utredning og behandling av sykdom og plager som oppdages under helseundersøkelser, er ikke dekket av helsepakken. Har du tegnet en dyreforsikring bør du kontakte forsikringsselskapet ditt for å få vite om forsikringen dekker de aktuelle undersøkelsene og behandlingene.
 1. ANGRERETT: Du har alltid rett til å angre inngåelsen av denne avtalen uten begrunnelse innen 14 dager. Bare send oss en mail på post@hamardyreklinikk.no eller kom inn på klinikken og gi beskjed. Har du mottatt ytelser som inngår i pakken, betales da mellomlegg opp til normal pris for ytelsen.
 1. OPPHØR AV HELSEPAKKEN: Abonnementet kan sies opp med 1 måneds varsel til utløpet av en måned, på den betingelse at abonnementet har løpt i minst 5 måneder etter inngått avtale. Hvis du har benyttet deg av helsepakkens ytelser og tilbud, er abonnementet bindende i 6 måneder. Skulle ulykken være ute og katten din dør, kan du naturligvis si opp abonnementet med umiddelbar virkning. Ønsker du å si opp avtalen, skjer det lettest ved at du sender en mail til oss på post@hamardyreklinikk.no . Oppsigelsen anses da som gjeldende fra utløpet av din betalingsperiode med mindre noe annet er avtalt med oss. Når du har mottatt en bekreftelse på e-post fra Hamar Dyreklinikk, vil abonnementet betraktes som oppsagt fra den dato som er angitt i e-posten. Hamar Dyreklinikk kan si opp abonnementsordningen med 3 måneders varsel ved utløpet av en måned.
 1. ENDRINGER OG JUSTERINGER AV PRISER OG VILKÅR: Du kan alltid se de gjeldende abonnementsvilkårene på hjemmesiden www.hamardyreklinikk.no . Vilkår, inkludert priser og innhold, kan endres en gang årlig, men tidligst 1 år etter inngått avtale. I så fall blir du varslet pr. mail en måned før, slik at du kan nå å si opp avtalen før endringen trer i kraft. Utvidelse av tilbud om rabatter og spesialtilbud kan imidlertid skje når som helst, følg med på hjemmesiden www.hamardyreklinikk.no og facebook (Hamar Dyreklinikk) så du ikke går glipp av nye tilbud.
 1. ADRESSEENDRING, EIERSKIFTE ELLER DØD: Du er forpliktet til å opplyse oss om endring av din adresse, epost, betalingsperiode, eierskifte av din katt, og hvis din katt er død. Melding om endring gis straks og uten ubegrunnet opphold til oss på e-post post@hamardyreklinikk.no.
 1. BETALING: Betaling for abonnementet finner sted med den perioden du valgte i forbindelse med inngåelse av avtalen. Første betaling skjer når du har tegnet abonnementet. Det er en betingelse for abonnementet, at betaling skjer via løpende betalingstjeneste. Ved manglende betaling påløper purregebyr.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPPLYSNINGER: Hamar Dyreklinikk, Vangsvegen 132, 2318 Hamar er ansvarlig for korrekt behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger bruker vi utelukkende i overensstemmelse med din godkjennelse, som du aktivt har gitt oss, og i forhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. Sjekk ut vår GDPR.
 1. KLAGE Ønsker du å klage over inngått avtale om abonnement, kan du sende en klage til oss på post@hamardyreklinikk.no

 

OVERSIKT OVER HELSEPAKKEN ’FRISK KATT’

YTELSER FRA HAMAR DYREKLINIKK

Nedenfor følger en beskrivelse av helsepakken som inngår i ditt abonnement. Helsepakken omfatter de generelle dyrlegebehandlingene og de årlige helseundersøkelsene som vi anbefaler for din katt. Vi kaller inn til årlig helseundersøkelse/vaksinasjon hos veterinær, og til årlig helsesjekk hos dyrepleier. Øvrige ytelser tar du selv kontakt med oss for å avtale tid til.

____________________________________

Helsepakken omfatter:

 • Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær *
 • Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier **
 • Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus) ***
 • Gebyrfrie reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
 • 10% rabatt på alt i butikken (kan ikke kombineres med andre tilbud)
 • 10% rabatt på tannrens og munnhuleundersøkelse ****
 • 10% rabatt på forsikring Dyreforsikring Norge
 • 15% rabatt på kastrering

* Prisen dekker årlige anbefalte vaksiner. Hos katt dekker dette grunnvaksinasjon og deretter årlig vaksinasjon.
** Helsesjekk hos dyrepleier erstattes av helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær ved andre grunnvaksine.
*** Vi anbefaler blodprøver og urinprøve ved 2 og 4 års alder for å fastslå de individuelle normalverdiene. Fra 7 års alder anbefaler vi blodprøver og urinprøve hvert andre år. Pakken inkluderer basisblodprøver og kontroll av stoffskiftet fra og med det året de er syv. Dersom katten viser symptomer som peker mot at vi bør teste for noe spesielt som ikke inngår i basisblodprøven, vil kostnader for dette tilkomme.
**** Rabatten gjelder selve munnhuleundersøkelsen og tannrens, ikke narkose og ytelser i den forbindelse. Rabatten gjelder ikke røntgenbilder.

____________________________________

Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær
Ut fra gjeldende vaksinasjonsanbefalinger vurderer vi hvilke sykdommer din katt eventuelt bør vaksineres mot. Regelmessig vaksinasjon beskytter katten din mot en rekke alvorlige sykdommer. Behovet for vaksinasjon kan være individuelt etter alder, tidligere vaksinasjoner og om du har katten med på reise til utlandet. Vaksinasjon etter behov mot kattepest og katteinfluensa og eventuelt klamydia er inkludert i pakken. Eventuell rabiesvaksine kommer utenom. Helseundersøkelse og vaksinasjon varer inntil 15 minutter.
En årlig helseundersøkelse gir oss gode muligheter for å oppdage sykdommer og plager tidlig i forløpet. Vi sjekker blant annet tenner og tannkjøtt, ører, øyne, hud og pels. Vi lytter til hjertet og lungene, og sjekker poter og klør. En vurdering av vekt og ernæringstilstand hører med. Vi snakker om generell forebygging av skader og sykdom, og forhører oss om du som eier har oppdaget forandringer i kattens vaner.

Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll, råd om ernæring mm. hos assistent/dyrepleier
Denne helsesjekken utføres av en dyrepleier, eventuelt assistent med særlig kompetanse, og det blir lagt vekt på samtale om ernæring, vekt, tenner og adferd. Du får god mulighet til å stille spørsmål. Blir det avdekket noe som gir mistanke om sykdom eller helseplager som krever undersøkelse av veterinær, setter vi opp en konsultasjon hos veterinær til dette. Det vil også kunne være aktuelt å ta opp temaer som adferd. Denne konsultasjonen varer i inntil 15 minutter.

Blodprøver og urinprøve hos veterinær
Pakken inkluderer oppfølgning med blodprøve etter våre anbefalinger. Vi anbefaler en basisblodprøve ved 2 års alder, igjen ved 4 års alder og deretter hvert andre år fra fylte 7 år. Blodprøvene viser blant annet blodprosent og om det er betennelse i kroppen, i tillegg til å si noe om hvordan de indre organene har det. Hos unge, friske katter finner vi oftest ikke noe galt på blodprøvene, men det vil gi oss nyttig informasjon om normalverdiene for akkurat din katt. Da har vi noe å sammenligne med hvis katten din blir syk senere i livet. Ved regelmessige undersøkelser og blodprøver kan vi lettere fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, slik at tilstanden kan behandles eller utviklingen bremses. Forandringer i blodbildet vil ofte komme lenge før katten viser symptomer på at noe ikke er som det skal. Fra fylte 7 år kontrollerer vi også stoffskiftet, da mange katter får forhøyet stoffskifte når de blir eldre.
Enkelte symptomer hos katten kan antyde sykdommer som ikke oppdages ved basisblodprøven – ved behov tas utvidete blodprøver, som vil kunne gi merkostnad. Eventuell sedasjon i forbindelse med blodprøveuttak er ikke inkludert i pakken.

Urinprøve
Hvert andre år tar vi også en urinprøve, som inngår i kattens helseprofil. Her vurderer vi urinens farge og klarhet, måler vektfylde og undersøker urinen med urinstix og i mikroskop. På den måten kan vi se om det er tegn på sukkersyke eller sykdommer som krever ekstra oppmerksomhet og oppfølging fremover. Du kan hente utstyr på klinikken til å få samlet opp urin i kattekassen hjemme før dere kommer; ellers må vi gi en lett sedasjon for å få tatt urinprøven på klinikken. Eventuell sedasjon er ikke inkludert i prisen.

Gebyrfri reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
Som abonnent hos FRISK KATT slipper du reseptgebyr – uansett om det gjelder forebyggende behandling mot flått, eller det er faste medisiner for behandling av sykdommer som dyrlegen har påvist.

Flåttmidler, ormekur, resept
Det er stor individuell variasjon i kattens behov for parasittmidler. Gjennom FRISK KATT får du råd og veiledning om hvilke behov din hun har for behandling og forebyggelse av parasitter, og alle resepter skrives ut uten gebyr. Dette gjelder også andre medisiner som dyrlegen har sagt at katten din skal ha.

Vekt- og foringsveiledning
Du er alltid velkommen innom klinikken for å veie katten din. Vi hjelper deg med å vurdere vekten, og komme med råd og anbefalinger om fôring.

Forsikring
Som abonnent hos FRISK KATT får du i tillegg til det ovenstående, rabatter på forskjellige andre ytelser. FRISK KATT omfatter rutineundersøkelser og -behandlinger. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale å ha en god dyreforsikring som er med på å dekke utgiftene dersom katten din skulle bli skadet eller syk.
Abonnenter i FRISK KATT får 10 % rabatt ved på dyreforsikring hos Dyreforsikring Norge. Du kan lese mer om vilkår for sykeforsikring for katter gjennom Dyreforsikring Norge og beregne din pris her: Dyreforsikring Norge (HUSK å trekke 10% fra prisen, hvis du kombinerer med FRISK KATT).

Hold øye med hjemmesiden og Facebooksiden vår for flere tilbud for abonnenter!