top of page

Anestesi og smertebehandling - hund

Hos oss har vi stor fokus på trygg anestesi og riktig smertebehandling. Vi har avanserte overvåkningsenheter og gode rutiner på trygg overvåkning. Ved lengre anestesier som operasjoner, tannrens og tanntrekk så intuberes alle pasientene og kobles til et anestesiapparat. Vi har respirator som brukes ved behov.

Anestesi​

Anestesi stammer fra gresk og betyr «nektelse» og «fornemmelse», dette beskriver ordet godt med det vi ønsker å oppnå av anestesi. Det er helt nødvendig å bruke anestesi for å utføre kirurgiske inngrep. Det er viktig å ikke blande ordene anestesi og analgesi, da analgesi betyr smertelindring. For å oppnå fullstendig anestesi med bevisstløshet og delvis  eller fullstendig smertefrihet så brukes generell anestesi som omfatter både bevisstløshet og smertelindring. 

 

Grundig helseundersøkelse før anestesi​

Vi utfører alltid en grundig helseundersøkelse av hunden din før den legges ned i anestesi. Vi bruker en klassifisering som kalles ASA, her graderes dyrene fra 1-5, 1 er frisk uten underliggende sykdom og 5 er kritisk syk. Ut ifra denne klassifiseringen og historien til hunden så legger vi en grundig plan for å sikre best mulig anestesi for den aktuelle pasienten. 

 

Overvåkning ​

Ved anestesi vil alltid en kvalifisert og flink dyrepleier overvåke dyret. Det føres et anestesiskjema hvor alle parametrene føres inn fortløpende. Med hjelp av monitorene våres og avansert utstyr får vi oversikt over EKG (hjertets aktivitet), puls, oksygenmetningen i blodet, blodtrykk, temperatur og respirasjon. I noen tilfeller bruker vi respirator for å ta kontroll over respirasjonen. Anestesidybden vurderes fortløpende slik at hver pasient får riktige doser av preparatene. God overvåkning er svært viktig da komplikasjoner eller problemer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

 

Vi har stort fokus på nøye og riktig overvåkning.

 

Smertelindring​

Riktig smertelindring er viktig for oss. Dyrene kan ikke snakke og det er vårt ansvar at de ikke kjenner prosedyrene og får riktig smertelindring, før, under og etter et inngrep. Vi bruker ulik smertelindring avhengig av hva som skal gjøres og hvor smerten sitter. Ved lokalbedøvelse kan man blokkere nerven, da vil ikke dyret ha smertefølelse i det bestemte området. 

 

Det er flere negative konsekvenser ved dårlig smertelindring, sår kan gro saktere og rekovalenstiden kan bli lenger. I tillegg så skal ikke dyret gå med store smerter. 

 

Pasienter som skal inn til operasjon hos oss får ulike smertestillende som kombineres for best mulig effekt. Du som eier må ofte fortsette smertebehandlingen hjemme, vi går nøye gjennom medisinering før du henter dyret ditt. 

 

I noen tilfeller trenger dyret smertelindring over lang tid, for noen blir det også livslang behandling. Vi følger dyret opp hos oss og tar jevnlige blodprøver på dyr som står på medisinering over lang tid.

hamar-dyreklinikk-blodprove.jpg

Bestill undersøkele

Ønsker du å bestille time til hunden din? Ring oss, send oss en e-post eller bruk skjemaet på nettsiden. Vi hjelper deg gjerne.

 

Hamar Dyreklinikk | Vangsvegen 132, 2318 Hamar | Telefon: 62 50 91 00 | E-post: post@hamardyreklinikk.no

bottom of page