top of page

Attester - hund

Noen ganger står man i en situasjon hvor man må ha en attest på helsen til sin hund. Det kan blant annet være ved kjøp/salg, avl, utstilling, konkurranse eller ved reise.

Helseattest

En helseattest er en attest hvor veterinæren dokumenterer helsen til hunden din. Det vil foregå en grundig klinisk undersøkelse og eventuelle avvik vil dokumenteres. Man får med en signert og stemplet attest fra veterinæren som kan brukes til det aktuelle formålet.

 

En slik helseattest anbefaler vi alltid ved kjøp/salg av valper og voksne hunder. 

 

Noen EU land krever en fersk helseattest før innreise til det aktuelle landet. Vi sitter med oversikt over hvilke regler som gjelder for innreise til Norge, ved utenlandsreise må man selv sjekke opp regler ved det gjeldende landet man skal til. 

 

Et forsikringsselskap kan kreve en helseerklæring ved utbetaling av livsforsikring ved avliving. Forsikringsselskap kan også kreve en helseerklæring før tegning av ny forsikring på eldre dyr. 

 

Attest fra spesialister

 

Skal man avle på hunden sin er det en del retningslinjer som bør følges. Flere raser er predisponert for ulike arvelige sykdommer. Det kan blant annet kreves en hjertescreening for å kartlegge arvelige hjertesykdommer, patellaattest og øyelysning for arvelige øyesykdommer. Disse undersøkelsene utføres av spesialister innen det aktuelle feltet, vi vil her hjelpe deg med henvisning til aktuelle veterinærer som driver med dette. 

 

BOAS-gradering

 

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveisproblemer som kan ramme hunder av brachysephale raser. Brachysephale hunder er hunder som har kort snute, bred og kortpanne. 

 

Ved avl anbefales det for visse raser å få en BOAS-gradering. Det tas utgangspunkt i hundens respiratoriske funksjon og man får en gradering på skalaen 0-3. Hunden vil bli lyttet på av veterinær, anatomien vurderes og det skal utføres en belastningstest. Testen består av 3 minutter med løping i en fart på 6-9 km/t. Hunden lyttes på og vurderes før og umiddelbart etter testen. Etter graderingen vil eier få en BOAS-attest fra veterinæren. Denne attesten blir også registrert i NKK sitt register. Hunden må være fylt 18 måneder og attesten er gyldig i 2 år. 

 

For å kunne lage en BOAS-attest må veterinæren ha tatt et eget kurs for formålet. Vi har klassifisert veterinær på huset og kan utføre BOAS-gradering hos oss.

resepsjon-hamar-dyreklinikk.jpg

Bestill attest

Ønsker du å bestille en attest til hunden din? Ring oss, send oss en e-post eller bruk skjemaet på nettsiden. Vi hjelper deg gjerne.

 

Hamar Dyreklinikk | Vangsvegen 132, 2318 Hamar | Telefon: 62 50 91 00 | E-post: post@hamardyreklinikk.no

bottom of page