top of page

Utenlandsreise - hund

Mange eiere ønsker å ta med hunden på utenlandsreise. Da er det lurt å kontakte veterinær i forkant for å oppdatere seg på reglene som gjelder ved reise. Veterinærer i Norge kan informere om reglene ved innreise til Norge, men man må selv sjekke opp reglene for innreise til det spesifikke landet man reiser til. Det kan være lurt å kontakte både Mattilsynet og ambassaden til det aktuelle landet ved utenlandsreise, særlig hvis man planlegger å reise utenfor EU/EØS. 

Skal man være lenge i utlandet så er det lurt å kontakte en lokal veterinær i det landet man oppholder seg i. Det kan være regionale forskjeller og ulike anbefalinger som gjelder for spesifikke steder, særlig når det gjelder forebygging av ulike parasitter. En lokal veterinær vil være den som er best til å veilede om hva som anbefales for hunder i det aktuelle området. 

 

Krav ved alle utenlandsreiser:

 • ID-merking

 • EU-godkjent kjærledyrpass

 • Ormebehandling før innreise til Norge

 

Dette kan vi hjelpe deg med på klinikken. Ormebehandling trenger man ikke timeoppsett for, men ID-merking og kjærledyrpass må det bestilles tid til. 

 

* Hunder som kommer direkte fra Finland, Malta, eller Irland trenger per dags dato ikke behandling mot revens dvergbendelorm 

 

Reise med hund til Sverige

Det er per dags dato ingen innreisekrav til Sverige med hund fra Norge. Det er derimot strenge krav for innreise tilbake til Norge. Det kreves at dyret har

 

 • ID-merke

 • EU-godkjent kjæledyrpass

 • Signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpass om behandling mot revens dvergbendelorm

Regler for ormebehandling ved reise

Behandling mot revens lille dvergbendelorm gjøres hos veterinær. Behandlingen skal attesteres i passet av veterinær. Man har to behandlingsformer som man kan velge mellom. Om man kun ønsker en enkeltstående behandling så må denne utføres i landet man er i før innreise til Norge. Om behandlingen skal tas i Norge så må man ha to behandlinger før man kan reise, samt en avsluttende behandling når man er tilbake. Dette er mest aktuelt hvis man reiser ofte over landegrensen, eller hvis man er på dagstur til for eksempel Sverige.

 

 • En behandling utført av veterinær i utlandet mellom 24 og 120 timer før innreise eller

 • Regelmessig behandling hver 28 dag utført av veterinær i Norge, da trengs

 • Minimum 2 behandlinger gjennomført før utreise fra Norge.

  • Disse skal tas med minimum 1 døgns mellomrom.

 • For å avslutte denne behandlingen må siste tablett gis senest innen 28 dager fra siste behandling hos veterinær.

 

Reise med hund til EU/EØS land

 • ID-merke/microchip

 • EU-godkjent kjæledyrpass

 • Vaksinert mot rabies/gyldig bevis på rabies vaksine

 • Andre vaksiner anbefales, sjekk med din veterinær

 • Vaksine mot leptospirose er ikke et krav, men anbefales til land hvor dette forekommer.

 

* Ikke alle land har krav om vaksine mot rabies for innreise fra Norge. Noen land har også egne krav om hvor ofte dyret skal være vaksinert mot rabies. Dette er man selv ansvarlig for å undersøke på forhånd av reisen, slik at alle krav til innreise er fylt for det spesifikke landet. Informasjon rundt dette kan man ofte finne på hjemmesiden til ambassaden eller tollvesenet til landet man skal besøke/reise til. 

 

Innreise til Norge fra EU/EØS land

Hunden må være eldre enn 3 måneder, grunnet alderskrav for rabiesvaksinen

 • ID-merke/microchip

 • EU-godkjent kjæledyrpass

 • Vaksinert mot rabies/gyldig bevis på rabies vaksine. 

 • Signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpass om behandling mot revens dvergbendelorm

Regler for rabiesvaksiner

 • Vaksinen må være satt av veterinær og være signert i kjæledyrpasset

 • Dyret må være minst 12 uker gammel for å kunne få rabiesvaksine

 • Dyret må være id merket

 • Første vaksine regnes som gyldig 21 dager etter vaksinen

 • Ved revaksinering innen utløpsdato av forrige vaksinasjon, regnes den som gyldig fra samme dato som injeksjonen er satt
   

Regler for leptospirosevaksine

 • Kan gis fra 6-9 ukers alder

 • 2 grunnvaksiner med 4 ukers mellomrom

 • Revaksineres årlig etter siste vaksine i grunnvaksinen

resepsjon-hamar-dyreklinikk.jpg

Bestill time

Ønsker du å bestille time til hunden din? Ring oss, send oss en e-post eller bruk skjemaet på nettsiden. Vi hjelper deg gjerne.

 

Hamar Dyreklinikk | Vangsvegen 132, 2318 Hamar | Telefon: 62 50 91 00 | E-post: post@hamardyreklinikk.no

bottom of page