top of page

Indremedisin/kirurgi - hund

Indremedisinske utredninger​

I mange sykdomstilfeller må veterinæren ta grundige undersøkelser og indremedisinske utredning for å kunne stille en diagnose. Utredning på dyr som ikke kan prate kan være utfordrende, vårt avanserte utstyr er avgjørende for utredningen

 

Hvordan utfører vi indremedisinske utredninger?​

Veterinæren vil alltid starte med en grundig klinisk undersøkelse av katten. Det er viktig å innhente informasjon fra eier om hvordan symptomene har utviklet seg. Vi må kartlegge en god historikk, katter kan være svært vanskelig å lese med tanke på symptomer på ubehag eller ting som er vondt. Det legges en plan for videre utredning for å innhente så mye informasjon som mulig, dette gjøres for å få en god oversikt over tilstanden. Ofte er det aktuelt å ta ut prøver som undersøkes på vårt laboratorie på klinikken, andre ganger må det sendes inn til et eksternt laboratorie for avlesning. Slike prøver kan blant annet være blodprøver, urinprøve, vevsprøver eller avføringsprøver. I noen tilfeller vil det også være aktuelt med bildediagnostikk, da bruker vi røntgen og ultralyd. Når vi har innhentet informasjon kan vi enklere forstå hva som foregår i dyrets kropp og symptomene som er opplevd.

 

Prøver og undersøkelser som utføres hos oss

På klinikken har vi et laboratorie som inneholder blant annet to blodprøvemaskiner, urinprøvemaskin og mikroskop. Den ene blodprøvemaskinen forteller oss om blodcellene (røde og hvite), mens den andre gir oss informasjon vedrørende organenzymer, elektrolyte balansen og crp (inflammasjon/infeksjons tall). Urinprøvemaskinen brukes til å analysere urinen. Vi kjører stix og ser på utstryk av urinen under et mikroskop. Her kan vi finne krystaller, blodceller, inflammasjonsceller eller bakterier.

Røntgenapparatet vårt er et viktig verktøy hvor vi kan se på benstrukturer og organer. Noen ganger trenger man videre diagnostikk med ultralyd for å undersøke områder nærmere. Vi bruker ultralyd til å lete etter fremmedlegemer, tumorer og undersøkelse av prostata og buk. Ultralyd brukes også til hjertescreening, om dette er tilfelle så blir dere henvist til en kardiolog som utfører det.

 

Kirurgi

Noen ganger må dyrene våres inn til akutt eller planlagt kirurgi. Vi tilbyr hos oss kirurgiske behandlinger. Det er viktig med en god preoperativ undersøkelse før kirurgi. På en slik undersøkelse gjennomgår veterinæren en grundig klinisk helsesjekk, i noen tilfeller vil det også være aktuelt med blodprøver, urinprøver og/eller bildediagnostikk. Etter preoperativ undersøkelse legges det en plan for hver enkelt pasients behov med tanke på anestesi, smertelindring og tiden etter operasjonen.

 

Kirurgiske inngrep som utføres hos oss

  • Bløtvevskirurgi, fjerning av ulike hudutvekster og tumorer.

  • Pyometra/livmorsbetennelse på tispe

  • Kastrering av tispe og hannhund som følge av sykdom

  • Sårskader

  • Tanntrekk

resepsjon-hamar-dyreklinikk.jpg

Bestill time

Ønsker du å bestille time til hunden din? Ring oss, send oss en e-post eller bruk skjemaet på nettsiden. Vi hjelper deg gjerne.

 

Hamar Dyreklinikk | Vangsvegen 132, 2318 Hamar | Telefon: 62 50 91 00 | E-post: post@hamardyreklinikk.no

bottom of page