top of page

Bittsår hos katt

Det er dessverre vanlig at katter havner i et slagsmål med ande katter og da kan bittsår oppstå. Noen ganger er skaden som oppstår overfladiske, mens andre ganger er de dypere. Når slike sår oppstår vil det alltid være en risiko for at lommedannelser og byller oppstår. Selv om såret ikke ser så ille ut fra utsiden kan det faktisk være mer omfattende, skader mellom hud og underhud er noe vi ser mye av.


Sprøyte, katt, bittsår, behandling

Symptomer på bittsår

Kort tid etter skaden har skjedd vil både smerte og hevelse oppstå. Katten kan også endre adferden sin, spise mindre og få feber. Har katten din fått bittsår i ansiktet kan dette skade både nerver og syn. Bittskader andre steder som i bein og lår kan gå utover alt fra muskler og sener. Infeksjon kan også oppstå og spre seg videre.


Har katten din vansker med å puste kan dette tyde på at den har skadet brystkassen. Dette er kritisk da lekkasje av luft i brysthulen kan resultere i at lungene kollapser.


Bittsår skal behandles

Du kan aldri være sikker på om såret er infisert, derfor skal alle bittskader behandles. Veterinæren vil rense og kontrollere skaden, i noen tilfeller må katten få sedasjon eller narkose når vi undersøker. Først etter at veterinæren har sett på skaden kan vi se om det er behov for videre behandling.


De skadene som oppstår flest ganger er vanligvis på hud og underhud. Mistenker du at katten din har vært i slagsmål bør du alltid sjekke hele kroppen grundig, da slike sår kan være vanskelig å oppdage.


Når skaden er behandlet er det viktig at katten ikke slikker på såret. Da kan bakterier overføres fra tunge og en infeksjon kan oppstå. Bruk derfor krage for å unngå dette.

I noen tilfeller kan skadene leges av seg selv. Dette krever at såret blir rengjort og holdes åpent (da sårvæske må kunne renne ut).


Kontakt dyrlegen

Du skal oppsøke en dyrlege om katten får et perforerende bittsår eller om du ser at skaden påvirker allmentilstanden. Har skaden oppstått rundt ledd, bukhule eller i brystregionen skal du også kontakte oss.

Comments


bottom of page