fbpx

Blodprøve ved anestesi

Vi tilbyr en generell blodprøve til alle dyr som skal i anestesi. Vi anbefaler sterkt en generell blodprøve til alle dyr som er eldre enn syv år som skal i anestesi. En anestesi er aldri uten risiko, men med en god klinisk undersøkelse og blodprøve kan vi avdekke faktorer som kan være med på å forårsake komplikasjoner og dermed gjøre risikoen mindre ved å tilpasse legemidler og anestesien ut fra ditt dyrs helse.

En blodprøve kan gi viktige svar

En blodprøve kartlegger blant annet status på lever, nyrer, serumproteiner, elektrolytter, røde- og hvite blodlegemer. På denne måten kan man også oppdage sykdommer ved en tidlig fase før dyret får symptomer. Blodprøvene blir undersøkt umiddelbart etter uttak ved vårt avanserte laboratorium på klinikken. Skulle det være behov for utvidet blodprøve utover det vi har internt, så sender vi blodprøvene videre til et eksternt laboratorium og får svar i løpet av bare noen få dager.

Blodprøvene kan enten tas dagen dyret skal inn til narkose eller ved en undersøkelse i forkant av prosedyren. Dette tilpasser vi ut fra ditt og dyrets behov. Skulle det være noen avvik på blodprøvene eller ved den kliniske undersøkelsen vil vi i mange tilfeller anbefale videre utredning før dyret legges i anestesi, med mindre det er en kritisk situasjon som gjør at dyret må opereres innen kort tid.  

En pre-anestetisk blodprøve er enkel å ta ut, krever lite blod og bidrar til en sikrere anestesi for ditt dyr.

Kontakt Hamar dyreklinikk

Har du noen spørsmål rundt blodprøver ved anestesi? Ta kontakt så hjelper vi deg.